Aleksandra

Arhitekta palīgs

aleksandra@kl2.lv

Tel: +371 26159999

Mārtiņš

Tehniskais direktors

martins@kl2.lv

Tel.: +371 29159999