Māris

Pārdošanas specialists

maris@kl2.lv

Tel: +371 29169999

Aleksandra

Arhitekta palīgs

aleksandra@kl2.lv

Tel: +371 26159999

Mārtiņš

Tehniskais direktors

martins@kl2.lv

Tel: +371 29159999